Memoriál Ladislava Szántaia

Dátum : 23. 09. 2018                                  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto: 

Riaditeľ pretekov: 

Tajomník pretekov: 

Zdravotná služba: 

Hlavný rozhodca: 

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky:

prostredníctvom registračného formulára do DD.MM.RRRR na oficiálnej web stránke podujatia alebo na oficiálnu e-mailovú adresu podujatia,
– v deň pretekov DD.MM.RRRR, od HH:MM do HH:MM.

Kancelária pretekov:

 

Prezentácia / Registrácia:

DD.MM.RRRR, od HH:MM do HH:MM, v mieste štartu a cieľa,

Limit účastníkov:

200 pretekárov.

Odkaz: 

Trať pretekov: 

Dopravné situácie: 

 

Dĺžka okruhu:  

Štartujú: všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Kategórie:

15 – 16 rokov,
17 – 18 rokov,
19 – 23 rokov,
A
24 – 29 rokov,
B 30 – 39 rokov,
C 40 – 49 rokov,
D 50 – 59 rokov,
E 60 – viac rokov,
F ženy.

Čas štartu:

Slávnostný štart pretekov DD.MM.RRRR o HH:MM.

Štartovné:

 

Vyhodnotenie a ceny:

V mieste štartu a cieľa pretekov, ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov podujatia.

Horské a rýchlostné prémie:

 •   Horská prémia :
 •   Rýchlostná prémia : 

Prémie budú označené 1km, 500m, 200m a cieľovou čiarou.

Občerstvenie: 

Záverečné ustanovenia:

 • podľa pravidiel SZC vonku,
 • podľa pravidiel cestnej cyklistiky,
 • usmernení rozhodcov a organizátora pretekov,
 • preteká sa podľa tohto rozpisu,
 • okrem cieľovej rovinky, kde je uzavretá trať sa preteká podľa pravidiel cestnej premávky,
 • preteky až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky,
 • križovatky budú zabezpečené organizátormi a štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, avšak najviac 60 minút od prejazdu prvého pretekára preto vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov,
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené,
 • každý pretekár, účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko,
 • každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným,
 • ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov,
 • každý účastník pretekov registrovaním prostredníctvom online formulára prehlasuje svoj dobrý zdravotný stav a vyjadruje plný súhlas so záverečnými ustanoveniami,
 • pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov a mechanizmov,
 • každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť,
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

V Rožňave, dňa DD.MM.RRRR

 

Kontakt